atralanadihaber

a.tr Alan Adlarının Tahsis Süreci Başladı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 15.08.2023 tarihli kararına istinaden, “.com”, “.org”, “.gov”, “.edu” gibi uzantılar olmaksızın “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine başlanmıştır (örneğin patentpark.com.tr yerine patentpark.tr gibi).

Tahsis işlemleri 4 aşamalı olarak gerçekleşmektedir

Birinci kategoride  “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “pol.tr”, “bel.tr”, “k12.tr” alan adı uzantılarına sahip kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlara, hiyerarşik sıra gözetilerek,“.tr” yapısındaki alan adları, kayıt kuruluşları tarafından tahsis edilmiş ve bu kategori işlemleri tamamlanmıştır.

İkinci kategoride “org.tr” alan adlarına sahip olan kamu kurum ve kuruluşu statüsünde bulunan meslek kuruluşlarına, kamu yararına çalışan dernek statüsündeki kuruluşlar ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına yine kayıt kuruluşları tarafından tahsis işlemleri yapılmış ve süreç tamamlanmıştır.

Üçüncü kategoride ise, ilk iki kategori haricinde kalan tüm gerçek ve tüzel kişiye ait “com.tr”, “net.tr”, “gen.tr” gibi alan adlarına sahip olanlara “.tr” alan adlarının tahsisi yapılacaktır. Süreç 3 ay ön talep alınması ve takip eden bir aylık süreçte tahsis işlemlerinin tamamlanması şeklinde planlanmıştır.

Üçüncü kategori tahsis süreci 14 Şubat 2024 tarihinde başlamıştır. “com.tr”, “net.tr”, “gen.tr” gibi alan adlarına sahip olanlar 14 Şubat-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında “.tr” alan adına sahip olmak için ön talepte bulunacaktır. Bu uzantılı alan adlarına sahip olmayanlar talepte bulunsalar dahi tahsis önceliği alan adlarına sahip olanlara verilmektedir. 3 aylık ön talep alma sürecinin tamamlanacağı 14 Mayıs 2024 tarihinden 14 Haziran 2024 tarihine kadar ön talepte bulunanların incelenmesi ve “.tr” alan adı tahsisleri yapılacaktır. Bu süreçte kritik konulardan birisi aynı ismin com.tr, net.tr, gen.tr gibi uzantılarının farklı kişilerde olması halinde alınacak karardır. Burada yönetmelik gereği “.com.tr” uzantısına sahip olanlara öncelik verileceği kararı görünmektedir. Örneğin patentpark.com.tr ile patentpark.gen.tr alan adları farklı kişilere aitse patentpark.tr alan adı patentpark.com.tr alan adına sahip olana tahsis edilecektir.

14 Haziran’dan itibaren, “önce gelen alır” ilkesiyle “.tr” alan adlarının tahsisi hiçbir şart aranmadan talepte bulunan herkese yapılabilecektir.

14 Haziran 2024 tarihine gelindiğinde .com.tr alan adına sahip olunmasına rağmen .tr alan adının tahsis edilmemesi için tek sebep, sahip olunan ismin veya markanın birinci ve ikinci kategoride öncelik tanınan kurum ve kuruluşlarla aynı olması olabilir. Yani istanbul.com.tr alan adına sahip bir kişiye istanbul.tr alan adı tahsis edilmemişse bu durum, birinci kategoride yer alan istanbul.gov.tr alan adına sahip olan İstanbul Valiliği’ne istanbul.tr alan adının birinci kategori tahsis sürecinde tahsis edilmiş olması ve bu alan adının kullanılmaya başlanmasından kaynaklanacaktır.

Her ne kadar tahsis süreçleri net görünse de özellikle tescilli markalarının alan adlarını daha önce almamış ama markalarını ürün ve/veya hizmetleri için kullanmaya devam eden kişilerin alan adlarının başkalarına tahsis edilmesi söz konusu olabilecektir. Özellikle 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren “önce gelen alır” kararına istinaden tahsisler yapılmaya başlandığında, alan adının kendisine tahsis edilmesi gerektiğini düşünen kişiler ile alan adının tahsis edildiği kişiler arasında ihtilaflar olabilecektir. Taraflar arasında yaşanabilecek bu ihtilaflı durumların giderilmesi için 21.08.2013 tarihli 28742 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ”ne istinaden oluşturulan Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara (UÇHS) başvurulması gerekecektir (Söz konusu resmi gazetedeki tebliğ 30.12.2021 tarihli 31705 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile revize edilmiştir). Şu an Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ve TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi UÇHS görevini yerine getirmektedir.

WhatsApp