Marka Tescil Müracaatı

Marka Ana Resim

Marka tescili günümüzde tüm mal ve hizmet piyasaları için zorunluluk olarak karşınıza çıkmaktadır. 

Tescilsiz olarak kullanılan bir marka tabiri caizse pimi çekilmiş bir el bombasını elinizde tutmakla eş değerdir. 

Tescil edilmemiş bir marka sizin değildir. Yaptığınız tüm yatırımlar risk altındadır ve tescilsiz bir markaya yatırım yapmaya devam ettiğiniz sürece o markayı büyütecek ve daha fazla dikkat çekmesini sağlayarak olası sıkıntılara davetiye çıkaracaksınız.

Tescilsiz kullandığınız bir marka başka bir tescilli markaya tecavüz ediyor olabilir. Böyle bir durumda mal toplatma, tazminat gibi durumlarla yüz yüze kalabileceğiniz gibi markanızı değiştirmek zorunda kalacağınızdan mevcut müşterilerinizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceksiniz.

Bunun dışında tescil etmediğiniz bir markayı başkası tescil ettirerek sizlerin o markayı kullanması konusunda sizlere sıkıntı çıkarabilmektedir.

Marka tescili sizin tüm iş hayatınızın tapusu gibidir. Nasıl ki bir araba veya ev alırken onların size ait olduğunu gösterir resmi evrakları da almak isterseniz, aynı şekilde işletmeniz için hayati öneme sahip markanızın size ait olduğunu gösterir Marka Tescil Belgeniz olmaksızın markanızı da kullanmak istememelisiniz.

Bunların dışında ihale katılımları, ambalaj/dolum üretimleri, fuar katılımları, devlet teşvikleri, gümrük işlemleri gibi süreçlerde marka tescili zorunlu bir şart olarak karşınıza çıkmaktadır. 

Eksiksiz korumanın en önemli sacayaklarından biri olan marka tescili sizlere register işareti (®) kullanma hakkı tanımaktadır. Bu şekilde müşterilerinize ve rakiplerinize markanızın koruma altında olduğu bilgisini paylaşabilmektesiniz. Bu hem tüketici gözünde marka kalite algınızı yükseltmekte hem de olası rakiplerinize gözdağı vermektedir.

Marka tescili ülkemizde merkezi Ankara'da bulunan Türk Patent Enstitüsü tarafından tutulan Marka Siciline kayıtla gerçekleşmektedir

Marka tescili tescil ettirdiğiniz alanlar için sizlere 10 yıllık bir tekel hakkı sağlamaktadır.

Markanızı kullanmaya devam ettiğiniz sürece 10'ar yıllık dönemler halinde koruma sürenizi uzatma hakkınız bulunmaktadır. Türkiye'de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde korunmaktadır. Koruma alanları Viyana/NIS Sınıflandırma sistemine göre şekillenmektedir.

Özetle ülkemizde marka tescil süreci aşağıdaki şekilde işlemektedir;

1-Koruma Alanı Belirlenmesi ve Tescile Uygunluk Araştırması = İlk olarak başvuru öncesi markanızın talep edilen koruma alanı netleştirilmekte ve bu alanlarda başvuruya uygunluk araştırması yapılmaktadır. Bu noktada Patentpark olarak uzman kadromuzla sizlere destek olmakta, olası riskleri minimuma indirmekteyiz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın! 

2-Başvuru Aşaması = Koruma alanı netleştirilen ve başvuruya uygun olan markanızın resmi marka siciline kaydınız gerçekleştiriyoruz. Bu kayıt işlemi ile  sizlerden daha sonra başvuran kişi/kurumlara karşı öncelik hakkınız başlamaktadır. Tescilinin kesinlik kazanma kaydı ile bu ilk başvuru tarihi markanızın koruma başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

3-İnceleme Aşaması = Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından Marka Tescil Edilebilirlik Kriterleri çerçevesinde markanız bir araştırma/inceleme aşamasına tabi tutulmaktadır. Bu araştırma sonrası TPE tarafından inceleme sonucu verilen ön karar tarafımıza tebliğ edilmektedir. Kararın olumlu olması durumunda yayın aşamasına geçilmektedir. Aksi durumda gerekçesi ile tarafımıza bildirilen karara itiraz hakkımız mevcuttur.

4-Yayın Aşaması = 556 Sayılı KHK çerçevesinde tüm markalar ön kararın olumlu olması durumunda 3 aylık askı süresi çerçevesinde üçüncü kişi/firmaların itirazına açılmaktadır. Bu yayın süresi boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı kesinleşmekte ve Tescil Aşamasına geçilmektedir. Gelebilecek itirazlar, itiraz gerekçeleri ile birlikte tarafımıza tebliğ edilmekte ve isteğiniz doğrultusunda ilgili itiraza karşı savunma yapılabilmektedir.

5-Tescil Aşaması = Tescil kararının kesinleşmesine istinaden tescil ücreti yatırılarak Marka Tescil Belgenizin hazırlanması ve tescil kararınızın sicile işlenmesi talep edilir. Bu aşama ile birlikte başvuru tarihinden itibaren geçerli 10 yıllık tekel hakkınız başlamaktadır.

Tüm bu süreçlerin en etkin ve eksizsiz yönetimi için Patentpark yanınızda!

Bilgi almak ve markanızın koruma alanı belirlenmesiyle birlikte uygunluk durumunu ücretsiz sorgulatmak için sayfa altında yer alan Uzmana Danışın kutusunu doldurun, info@patentpark.com.tr 'ye mail atın veya 0850 311 42 42 numaralı telefondan uzmanımızla direkt görüşün!

WhatsApp