Patent Araştırma ve Risk Analizi

test

Patent Araştırması Nedir?

Bir patent araştırması veya patentlenebilirlik araştırması, buluşunuza en yakın mevcut ürün ya da yöntemi bulmak için mevcut patentlerin ve diğer kamuya açık belgelerin ("mevcut teknik" olarak anılır) aranmasıdır.

Bir patent başvurusu, Patent Ofisi tarafından, talep edilen buluş, mevcut teknik ile karşılaştırılarak incelenmekte ve patent uzmanı, bir buluşun yeni olduğuna ve önceki teknikteki ürün ya da yöntemin bariz bir kombinasyonu olmadığına ikna olursa, belge kararı verebilmektedir.

Patent araştırması, genellikle patent sürecinde yapılan ilk işlemdir. Bir patent araştırmasının amacı, bir buluşun önceki teknikte halihazırda var olandan ne kadar farklı olduğunu belirlemektir. Bir patent araştırması, buluşunuzun başka birinin patentini ihlal edip etmediğini size söylememektedir. Patent araştırması, hem buluşun ne kadar patentlenebilir olduğunu hem de buluşun hangi belirli bölümlerinin öncekinden farklı olduğunu belirleyebilmemiz için en yakın önceki tekniği belirleyerek buluş sahibine fayda sağlamaktadır.

Bir patent araştırması ayrıca, buluş hiçbir zaman ticari olarak satın alınamamış olsa bile, mucidin icadının zaten yapılmış olduğunu ortaya çıkarabilmektedir. Bir patent araştırması yaptığımızda, önceki tekniği mucidin icadıyla karşılaştırmalı olarak analiz etmekte ve önceki teknikteki en ilgili maddeleri özetleyen ve ayrıca buluşun patentlenebilir görünüp görünmediği ve eğer öyleyse hakkında bir fikir veren bir not taslağı hazırlamaktayız.

WhatsApp