KÜTÜPHANE

MEVZUAT : MARKA


ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Döküman
Marka Sınıf Listesi Marka Sınıf Listesi İndir
Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İndir
Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik İndir
Marka Kanunu Anlaşması Marka Kanunu Anlaşması İndir
Tanınmışlık Esasları Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklaması Döküman
Madrid Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madrid Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir
Madrid Temel Bilgiler Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler İndir

MEVZUAT : TASARIM


ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Döküman
554 Sayılı KHK Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK İndir
554 Sayılı KHK Yönetmelik ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklaması Döküman
Lahey Antlaşması Tasarımların Uluslararası Tescili İndir

MEVZUAT : PATENT


ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Döküman
551 Sayılı KHK Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği İndir
551 Sayılı KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklaması Döküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması İndir
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği İndir
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi Avrupa Patent Sözleşmesi İndir
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik İndir
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması İndir

MEVZUAT : COĞRAFİ İŞARET


ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Döküman
555 Sayılı Coğrafi İşaretler KHK 555 Sayılı Coğrafi İşaretler KHK İndir
555 Sayılı Coğrafi İşaretler KHK Yönetmelik 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklaması Döküman

MEVZUAT : ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI


ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Döküman
5147 Sayılı EDT Kanun 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun İndir
5147 Sayılı Kanun Yönetmeliği Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik İndir
EDT Kanun Gerekçe Genel Gerekçe İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklaması Döküman