KÜTÜPHANE

MEVZUAT : MARKA

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
Marka Sınıf Listesi

Ülkemizde güncel olarak yürürlükte olan Sınıflandırma Listesine ekten ulaşabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Marka Hükümleri

10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Marka Hükümlerini ekte bulabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Marka Hükümleri Yönetmelik

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Marka Hükümlerinin Uygulamasına Dair Yönetmeliğe ekten ulaşabilirsiniz.

İndir
Tanınmışlık Esasları

Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman
Marka Kanunu Anlaşması

Marka Kanunu Anlaşması

İndir
Madrid Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Madrid Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

İndir
Madrid Temel Bilgiler

Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

İndir

MEVZUAT : TASARIM

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümleri

10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nunTasarım Hükümlerini ekte bulabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümleri Yönetmelik

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Tasarım Hükümlerinin Uygulamasına Dair Yönetmeliğe ekten ulaşabilirsiniz.

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman
Lahey Anlaşması

Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline dair Lahey Anlaşmasını ekte bulabilirsiniz.

İndir

MEVZUAT : PATENT

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
Sınai Mülkiyet Kanunu Patent Hükümleri

10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümlerini ekte bulabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Patent Hükümleri Yönetmelik

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümlerinin Uygulamasına Dair Yönetmeliğe ekten ulaşabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Faydalı Model Hükümleri

10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Faydalı Model Hükümlerini ekte bulabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Faydalı Model Hükümleri Yönetmelik

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Faydalı Model Hükümlerinin Uygulamasına Dair Yönetmeliğe ekten ulaşabilirsiniz.

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman
PCT - Patent İşbirliği Anlaşması

Patent İşbirliği Anlaşması'nı ekte bulabilirsiniz.

İndir
PCT - Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmelik

Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliğini ekte bulabilirsiniz.

İndir
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi

EPC Avrupa Patent Sözleşmesi'ni ekte bulabilrisiniz.

İndir
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi Yönetmelik

EPC Avrupa Patent Sözleşmesi Yönetmeliğini ekte bulabilrisiniz.

İndir
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması'nı ekte bulabilrisiniz.

İndir
EPC Avrupa Patent Başvuru Kılavuzu

EPC Avrupa Patent Başvuru Kılavuzu'nu ekte bulabilrisiniz.

İndir

MEVZUAT : COĞRAFİ İŞARET

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
Sınai Mülkiyet Kanunu Coğrafi İşaret Hükümleri

Sınai Mülkiyet Kanunu Coğrafi İşaret Hükümleri'ni ekte bulabilirsiniz.

İndir
Sınai Mülkiyet Kanunu Coğrafi İşaret Hükümleri Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanunu Coğrafi İşaret Hükümleri Yönetmeliğini ekte bulabilirsiniz.

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman

MEVZUAT : ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun'a ekten ulaşabilrisiniz.

İndir
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Yönetmeliği

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Yönetmeliğine ekten ulaşabilrisiniz.

İndir
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Gerekçe

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Gerekçesini ekte bulabilrisiniz.

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman

MEVZUAT : DİĞER / GENEL MEVZUAT

ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Döküman
6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu'nun tam metnini ekte bulabilirsiniz.

İndir
6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu Yönetmelik

6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu Yönetmeliğinin tam metnini ekte bulabilirsiniz.

İndir
6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri

6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri'ni ekte bulabilrisiniz.

İndir
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği'ni ekte bulabilrisiniz.

İndir
Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği'ni ekte bulabilrisiniz.

İndir
Çalışan/İşçi Buluşları Yönetmeliği

Çalışan/İşçi Buluşları Yönetmeliği'ni ekte bulabilrisiniz.

İndir
ULUSLAR ARASI
Kısa Adı Açıklama Döküman
Paris Anlaşması

Paris Anlaşması'nı ekte bulabilrisiniz.

İndir
Trips Anlaşması

Trips Anlaşması'nı ekte bulabilrisiniz.

İndir
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar

Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar'ı ekte bulabilrisiniz.

İndir
WhatsApp